Home

Nieuws

De vereniging

Activiteiten

Wedstrijden

Foto's

Tips

Disclaimer

De informatie, tekst, afbeeldingen en alle andere onderdelen van deze site worden door de ijsvereniging Woubrugge aangeboden als aanvulling op haar dienstverlening.
De ijsvereniging Woubrugge aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van informatie, tekst, afbeeldingen,
of andere onderdelen van deze website.

Deze website bevat links naar andere sites die buiten het domein van de ijsvereniging Woubrugge liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers.

De ijsvereniging Woubrugge is verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

De ijsvereniging Woubrugge behoud zich het recht voor om informatie op de website te allen tijde te wijzigen.

Alle informatie en afbeeldingen op deze website zijn eigendom van de ijsvereniging Woubrugge .

Niets hiervan mag gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming van de ijsvereniging Woubrugge . Alle genoemde bedragen zijn in euros, en excl. BTW.

Alle door u aan de ijsvereniging Woubrugge verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik.

Uw gegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan derden ter beschikking gesteld worden.