Home

Nieuws

De vereniging

Activiteiten

Wedstrijden

Foto's

Tips

Privacy statement

Privacy statement IJsvereniging Woubrugge

 

Algemeen

Uw privacy is van het grootste belang voor de IJsvereniging Woubrugge. Als we uw gegevens verwerken doen we dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving die uw persoonsgegevens beschermen. De IJsvereniging Woubrugge, met adres Boddens Hosangweg 56, 2481 LA Woubrugge, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Bent u lid, sporter, vrijwilliger van de IJsvereniging Woubrugge, dan worden uw persoonsgegevens opgenomen in onze administratie. Deze persoonsgegevens omvatten: naam, geslacht, huisadres met postcode en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, banknummer (facultatief), machtiging (facultatief) en datum van start lidmaatschap. Voor sporters en vrijwilligers noteren wij (voor de KNSB) ook de roepnaam/voorletters, geboortedatum, KNSB-licentienummers, nationaliteit en functie. Uw persoonsgegevens worden verwijderd 1 jaar na opzegging van uw lidmaatschap.

 

Voor welke doeleinden gebruikt de IJsvereniging Woubrugge uw gegevens?

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in het kader van onze doelstellingen, lidmaatschap, producten, activiteiten en vrijwilligerswerk, waaronder:

 • Het vaststellen en innen van het jaarlijkse lidmaatschap en bijbehorende producten zoals verzekeringen.

 • Het organiseren van activiteiten zoals trainingen, wedstrijden en natuurijs.

 • Het informeren over producten, activiteiten en vrijwilligerswerk van de vereniging via print, email en (social) media.

 • Het informeren over prestaties van leden via print, email en (social) media.

 • Het verzenden van een nieuwsbrief (per email). U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief.

 

De IJsvereniging Woubrugge kan uw gegevens ook gebruiken om haar statutaire doelstelling, het bevorderen van de schaatssport en skatesport in Nederland, te bevorderen. Dit houdt bijvoorbeeld in:

 • Het ontwikkelen, onderbouwen en evalueren van het beleid.

 • Het generen van een profiel voor sport gerelateerde onderzoeksdoeleinden en subsidie- en/of sponsorvoorstellen.

 • Informatievoorziening in het verlengde van onze activiteiten, eventueel in samenwerking met derden.

 

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

De IJsvereniging Woubrugge verstrekt gegevens van sporters en vrijwilligers aan de KNSB.

Naast bovengenoemde verstrekking aan de KNSB, verstrekt de IJsvereniging Woubrugge uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden, tenzij:

 • Wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de IJsvereniging Woubrugge.

 • U hier specifieke toestemming voor heeft gegeven.

 

Social media

De IJsvereniging Woubrugge gaat via het web en (eigen) social media kanalen (Facebook en Whatsapp), in dialoog met leden, sporters en vrijwilligers over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden.

 

Beeld- en geluidsmateriaal

In de communicatie gebruikt de IJsvereniging Woubrugge beeld- en geluidsmateriaal (foto’s, film, geluidsopnamen) die door leden van de ijsvereniging zijn gemaakt. Deze foto’s mogen nimmer zonder toestemming van de ijsvereniging en de betrokkenen door derden worden gebruikt. Voor toestemming neemt u contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

Wijzigingen

De IJsvereniging Woubrugge kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen de aangepaste versie publiceren op de website en u via onze nieuwsbrief informeren.

 

Vragen?

Bij vragen kunt u een email sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wilt u uw gegevens inzien of corrigeren of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door de IJsvereniging Woubrugge, dan kunt u een email sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Woubrugge, 18 maart 2018